0915.719.755

Đầu tóc giả thẳng ombre nâu khói – ĐTG7006

500.000